czwartek, 27 października 2016

Śpiewamy

Zaczynamy zbieranie zgłoszeń do naszego Przeglądu. Poniżej w całości zamieszczamy regulamin przeglądu, który będzie także dostępny w pliku do pobrania.


VI Wojewódzki Przegląd Piosenki Turystycznej
25 listopada 2016 r.

  
Miejsce imprezy: sala widowiskowa Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 66.

Organizatorzy:
- Kolbuszowski Klub Turystyczny „Salamandra”
- Hufiec ZHP Kolbuszowa im. Janka Bytnara
- Zespół Szkół nr 2 w Kolbuszowej

współpraca:
- Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej
- Urząd Miejski w Kolbuszowej
- Regionalna Fundacja Rozwoju „Serce”

Cele:
- propagowanie piosenki turystycznej, młodzieżowej i poezji śpiewanej jako sposobu na spędzanie wolnego czasu
- integracja młodzieży ze środowiskiem turystycznym i harcerskim
- rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań i talentów muzycznych

       Zasady udziału:

-     uczestnicy mogą zaprezentować 1-2 piosenki z kręgu piosenki turystycznej, rajdowej, harcerskiej, szantowej,
-     forma prezentacji – akompaniament własny lub opiekuna (nie dopuszcza się playbacku, półplaybacku oraz instrumentów z zapisaną ścieżką dźwiękową. Wyjątkiem jest kategoria przedszkola – tu dozwolone podkłady muzyczne),
-     w zgłoszeniu proszę o podanie tytułu piosenki oraz pełnego tekstu,
-     osoby występujące w kategorii soliści nie mogą być członkami zespołu,
-     osoba akompaniująca może wystąpić jedynie raz w każdej kategorii.

        Kategorie:

-     soliści
-     zespoły (maksymalnie do 8 osób)

Podział kategorii wiekowo: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie. W przypadku dużej liczby zgłoszeń Organizatorzy zastrzegają sobie ograniczenie zgłoszeń z danej placówki.

        Nagrody :
Uczestnicy zostaną ocenieni przez jury, które przyzna nagrody rzeczowe i dyplomy  w każdej kategorii. Jury może dodatkowo przyznać nagrodę Grand Prix.

         Program Przeglądu:
9.00 – 11.00 próby uczestników Przeglądu
11.00 – 16.00 część konkursowa
16.00 – 16.30 przerwa i obrady jury
16.30 – 18.00 ogłoszenie wyników Przeglądu i koncert laureatów
19.00 – koncert gwiazdy Przeglądu [Harcerze]n

               Zgłoszenia
Uczestnicy zgłaszają się do VI Przeglądu Piosenki Turystycznej na załączonym formularzu zgłoszeniowym w terminie do 20 listopada 2016 roku na adres Zespołu Szkół nr 2 w  Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 64, z dopiskiem „Przegląd Piosenki Turystycznej”.
Bliższe informacje: 661 209 234 lub na stronie internetowej Kolbuszowskiego Klubu Turystycznego „Salamandra” www.salamandra.turystyka.pl lub na www.facebook.com/kktsalamandra 
 Postanowienia końcowe

Udział w Przeglądzie  jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody Uczestnika na przetwarzanie danych i publikowanie wizerunku w materiałach promocyjnych, artykułach i innych publikacjach pokonkursowych Organizatora.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz